Βρίσκεστε εδώ:

Χρήσιμα Έγγραφα

ΥπηρεσίαΤύπος
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΗΨΗ doc.png 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣΛΗΨΗ doc.png 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥΛΗΨΗ doc.png 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣΛΗΨΗ doc.png 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥΛΗΨΗ doc.png 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣΛΗΨΗ doc.png 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝΛΗΨΗ doc.png 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗΛΗΨΗ doc.png 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙΛΗΨΗ doc.png 
ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΕΙΣΛΗΨΗ doc.png 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣΛΗΨΗ doc.png 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝΛΗΨΗ doc.png 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝΛΗΨΗ doc.png 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΗΨΗ doc.png 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΛΗΨΗ doc.png 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΛΗΨΗ doc.png 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ (ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)ΛΗΨΗ doc.png 
ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑΛΗΨΗ doc.png 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝΛΗΨΗ doc.png 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΛΗΨΗ doc.png 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝΛΗΨΗ doc.png 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από τα παραπάνω καλέστε το 2746360118