Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Η δημιουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελεί μια πρωτοποριακή θεσμική και τεχνολογική παρέμβαση για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες με τρόπο φιλικό και αποτελεσματικό.

Έτσι η ένταση των καθημερινών προβλημάτων κατά την επικοινωνία με τη Δημόσια Διοίκηση να υποχωρήσει και να αντικατασταθεί από μια σχέση ποιότητας και ικανοποίησης.

Διαδικασίες που διεκπεραιώνονται απο τα Κ.Ε.Π
Παροχή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
Θεώρηση γνησίου υπογραφής
Επικύρωση φωτοαντιγράφων
Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας
Θέματα Δήμων
Θέματα ασφαλιστικών ταμείων
Θέματα Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Θέματα Υπουργείων

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αναμένεται να προσφέρουν ακόμη περισσότερες υπηρεσίες, προκειμένου να εξαλειφθούν όλες οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών.

Oι υπάλληλοι
   
ΓΚΟΥΡΑΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Tηλ.: 27460 20520 / Φαξ.: 27460 20526
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Tηλ.: 27460 20520 / Φαξ.: 27460 20526