Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανακοίνωση κέντρου μελισσοκομίας


Βασιλείου Δεκάζου 5,  Τ.Κ. 22131, Τρίπολη
Τηλ: 2710 - 24.33.52
fax: 2710 -  24.33.56
e-mail :  melkpel@otenet.gr

 

Από το Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου ανακοινώνονται τα εξής:

 

Όλοι οι Μελισσοκόμοι-κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίουυποχρεούνται :

  • Να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης   το αργότερο μέχρι τις 20/01/2018 στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου και ανήκουν. Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι που έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο από 01-09-2017 έως 31-12-2017.
  • Επίσης  επισημαίνεται η υποχρέωση εκ μέρους όλων των μελισσοκόμων τήρησης Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής Μελισσών (ΜΗΦΑΕ),το οποίο χορηγείται θεωρημένο από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

 

 Μελισσοκόμοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις Δράσεις :

 3.1 «Αντικατάστασης κυψελών»  και 3.2 «Οικονομικής στήριξης της νομαδικής  μελισσοκομίας» (μετακινήσεις),

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέχρι  20/01/2018.

 

Για τη δράση «Αντικατάσταση κυψελών» δικαιούχοι είναι:

-όσοι έχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια

-όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο

-όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης

 

Για τη δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής  μελισσοκομίας» (μετακινήσεις) δικαιούχοι είναι:

-όσοι είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης

                                         (περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ)

-όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο

-όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης

-όσοι έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)

-όσοι έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000€.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης των 5.000 €, μελισσοκόμοι που υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, καθώς και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

 

  • για τις δράσεις 3.1 & 3.2 οι μελισσοκόμοι πρέπει συνημμένα με την αίτηση να προσκομίσουν :

1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου   

2. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης κυψελών διαχείμασης

3. Φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου κατά την υποβολή της αίτησης εκκαθαριστικού σημειώματος 

4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού   &  αστυνομική ταυτότητα

                            

  • επιπλέον για τη συμμετοχή τους στη δράση 3.2  οι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλουν :

5. Βεβαίωσηεγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως επαγγελματίες αγρότες.

6. Συνταξιούχοι του ΟΓΑ : φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ  

7. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού – αγροτομελισσοκομικού αυτοκινήτου   

 

 

  • Τα πρωτότυπα παραστατικά Αγοράς Κυψελών μπορούν να εκδοθούν από 01/08/2017 έως 20/05/2018

(Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης)

  • Οι μετακινήσεις για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν

από την ημερομηνία υποβολής αίτησης μέχρι 30/06/2018.

 

 

Πληροφορίες  και Υποβολή αιτήσεων στo Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου

(ΒΑΣ.ΔΕΚΑΖΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ  Τ.Κ. 221-31  ΤΗΛ : 2710-243352)

 από Δευτέρα έως Παρασκευή –  9.30π.μ - 13.30μ.μ

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση