Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Προτάσεις αναθεώρησης θεσμικού πλαισίου λειτουργίας λαϊκών αγορών και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Επικοινωνώ μαζί σας με αφορμή τη διαδικασία αναθεώρησης, βελτίωσης και κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου του στεγασμένου και υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής, συμπεριλαμβανομένων των λαϊκών αγορών, που λαμβάνει χώρα στην υπηρεσία σας, επιθυμώντας την υποβολή της ακόλουθης πρότασης-παρατήρησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 22 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών και άδειας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου αντίστοιχα, μέσα από τη διαδικασία της προκήρυξης αυτών από τις αρμόδιες αρχές και την χορήγησή τους κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στα προαναφερθέντα άρθρα. Ωστόσο, η εν λόγω ποσόστωση λειτουργεί ως τροχοπέδη σε μεγάλο αριθμό νέων ανέργων συμπολιτών μας που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του εμπόρου και δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Πρότασή μας είναι να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό χορήγησης τέτοιων αδειών σε άνεργα άτομα που δεν ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα εύρεσης επαγγελματικής διεξόδου, ειδικά στις μέρες μας που οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι τέτοιες που μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του βιοποριστικές ανάγκες.

Με τιμή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ