Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανάρτηση τευχών μελέτης:Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π του Δήμου έτους 2019

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π του Δήμου Νεμέας έτους 2019

1-Πρώτη σελίδα.doc

2-Προϋπολογισμός 2019.xlsx

2α-Τεχνική έκθεση.doc

3-Συγγραφή υποχρεώσεων.docx

4-Τεχνικές προδιαγραφές.doc

5-Διακήρυξη Προμήθειας.docx

6-Τ.Ε.Υ.Δ Τρόφιμα.doc

7-Έντυπο προσφοράς γάλα δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής.docx

8-Έντυπο προσφοράς γάλα Δήμου Νεμέας.docx

9-Έντυπο προσφοράς γάλα πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής.docx

10-Έντυπο προσφοράς είδη απορρυπαντικά Παμπούκης .docx

11-Έντυπο προσφοράς είδη αρτοποιίας Παμπούκης.docx

12-Έντυπο προσφοράς είδη καθαριότητας δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής.docx

13-Έντυπο προσφοράς είδη καθαριότητας σχολικής επιτροπής.docx

14-Έντυπο προσφοράς είδη κατεψυγμένα.docx

15-Έντυπο προσφοράς είδη κρεοπωλείου Παμπούκη .docx

16-Έντυπο προσφοράς είδη οπωροπωλείου Παμπούκη.docx

17-Έντυπο προσφοράς είδη παντοπωλείου Παμπούκη.docx

18-Έντυπο προσφοράς ομάδα Α.docx

19-Έντυπο προσφοράς ομάδα Β.docx