Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανακοίνωση προγράμματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                                    23/01/2017

  Πληροφ.: Παλυβός Ν.

    Τηλ.: 2746360132

                       Ανακοίνωση του προγράμματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το Μέτρο 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας κατά το διάστημα από 24/1/2017 έως 22/2/2017.

Προκηρυσσόμενες Δράσεις:

Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία


Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής  τους,  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή  στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration και  η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16.

Περισσότερες λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος μπορούν να αναζητηθούν στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης