Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Δελτίο τύπου 23-02-2016, Επιχορήγηση από ΕΛ.Γ.Α τοποθέτησης αντιχαλαζιακών διχτύων

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ  Η ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση 88/05-06-2014 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 18/17-02-2016 του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζονται τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας των επιτραπέζιων αμπελιών από χαλάζι και βροχή, που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α, ως εξής: 

1. Για καλλιέργεια επιτραπέζιων αμπελιών:

α) Για υπάρχουσες εγκαταστάσεις εκτός προδιαγραφών ΕΛ.Γ.Α., για τοποθέτηση αντιχαλαζικών διχτυών, το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.

β) Για υπάρχουσες εγκαταστάσεις εκτός προδιαγραφών ΕΛ.Γ.Α., για τοποθέτηση αντιβροχικών μεμβρανών, το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.000,00 € ανά στρέμμα κάλυψης.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας, έχουν όσοι πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Η υπάρχουσα εγκατάσταση να μην έχει επιχορηγηθεί κατά το παρελθόν από τον ΕΛ.Γ.Α.

β) Στην Δ.Κ.Ε. 2015 το αγροτεμάχιο να είναι δηλωμένο «Επιτραπέζια Σταφύλια».

γ) Η καλλιέργεια να είναι γραμμική και υποστυλωμένη έκτασης έως 7 στρέμματα.

δ) Κάθε παραγωγός δικαιούται να υποβάλει αίτηση μόνο για αντιχαλαζικά δίχτυα ή μόνο για αντιβροχικές μεμβράνες και για έκταση από 1 έως 7 στρέμματα.

ε) Το αγροτεμάχιο να είναι αυτόνομο έκτασης έως 7 στρεμμάτων και όχι μέρος αγροτεμαχίου.

στ) Πρέπει να προσκομίζεται Ε1 και Ε3 Φορολογικού Έτους 2014.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 08/04/2016

Το ποσοστό επιχορήγησης όλων των μέτρων ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου κόστους εγκατάστασης. 

  

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις αιτήσεις από τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. στους κατά τόπους Δήμους. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται  στη παρακάτω διεύθυνση:

  

 Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας

 Αυστραλίας 88 και Κανελλοπούλου

Τ.Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ

Την απόφαση μπορούν να την αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.:  www.elga.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας στο τηλέφωνο: 2610-462526.