Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Κλειστά και αύριο τα σχολεία

                                                                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘΜ. 06/2017

Έχοντας Υπόψη :

 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» Περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων Δήμων.
 2.      Το  από 7-1-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας <Πρόγνωση καιρικών φαινομένων>
 3.      Το γεγονός ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και του παγετού η μετακίνηση των μαθητών για τα σχολεία όλου του Δήμου Νεμέας είναι αδύνατη.

                                                                                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Αύριο Tετάρτη  11  Ιανουαρίου 2017τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Νεμέας να  παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ , ήτοι :

 ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ:

 1.      1ο Δημοτικό Σχ. Νεμέας
 2.      2ο Δημοτικό Σχ. Νεμέας
 3.      Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Αρχ. Κλεωνών
 4.      1ο Νηπιαγωγείο Νεμέας
 5.      2ο Νηπιαγωγείο Νεμέας

ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ

 1.      Γυμνάσιο Νεμέας
 2.      Γενικό Λύκειο Νεμέας
 3.      Επαγγελματικό Λύκειο Νεμέας.

                                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ