Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Διαγωνισμός προμήθειας μηχανημάτων έργου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%), αφορά στην προμήθεια ε ν ό ς ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗ καινούριου και ενός ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 7.5tΜε την αγορά των ανωτέρω μηχανημάτων ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις καθημερινές ανάγκες και δραστηριότητες των εργασιών καθαρισμού τόσο στους αγροτικούς όσο και στους δημοτικούς δρόμους αλλά και στους κοινόχρηστους. Με τα ανωτέρω μηχανήματα θα πραγματοποιείται η συγκέντρωση και η αποκομιδή των απορριμμάτων-κλαδιών-οικοδομικών αποβλήτων με φόρτωση και απόθεση. Ο ελκυστήρας τη χειμερινή περίοδο θα χρησιμεύσει για τον εκχιονισμό και τον καθαρισμό των δρόμων. Επίσης θα μπορεί ο Δήμος να παρέμβει με εργασίες μικρής
κλίμακας σε καθημερινές τοπικές ζημιές στα υδραυλικά και αρδευτικά δίκτυα. Με την προμήθεια των ανωτέρω μηχανημάτων θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας μόνιμου ή εποχιακού προσωπικού.

ΝΕΜΕΑ 07/05/2019                                                        ΝΕΜΕΑ 07/05/2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ                                                              ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1-Πρώτη σελίδα μηχανήματα

2-Προϋπολογισμός μηχανήματα

3-Τεχνική έκθεση

4-Τιμολόγιο

5-Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού

6-Έντυπο οικονομικής προσφοράς

7-Διακήρυξη διαγωνσιμού

8-Συγγραφή υποχρεώσεων

9-Οικονομική επιτροπή

10-ΤΕΥΔ μηχανήματα