Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29/08/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Nεμέα     26  Αυγούστου   2019

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         Αριθμ.Πρωτ. 4894

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ       

Ταχ.Δ/νση:Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β   

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ.:  2746-360-115

FAX:2746-360-134

e-mail:nemeaota@otenet.gr

                                                                                      

                                                                                                                               

                                                                                                                              Προς

                                                                                                     Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,

                                                                                                          των Συμβουλίων  Κοινοτήτων και

                                                                                                                Προέδρων Κοινοτήτων  

                                                                                                          ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίων  Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων για ορκωμοσία»

 

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών , σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 39 & 45/2019  αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου .

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Νεμέας, οδός Λ.Παπακωνσταντίνου  αριθμ. 39 β , στις 29 Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία .                                                                                                                                         

                            

                                                                                          Ο ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦΡΟΥΣΙΟΣ 

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση