Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28-11-2017

 Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την   28η     του μήνα Νοεμβρίου   έτους  2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 7:00μ.μ.   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1.     Περί: Έγκρισης  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον.έτους 2017 για την εγγραφή  πίστωσης 4.761,40 € στο σκέλος των εσόδων και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων προερχόμενης από αποζημιώσεις ασφαλιστικών          εταιρειών για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στύλους φωτισμού  του Δήμου Νεμέας. (59η αναμόρφωση)
  2.     Περί: Έγκρισης  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017 για την εγγραφή  πίστωσης 2.300 €  που αφορά την πληρωμή της συνεχιζόμενης υπηρεσίας με τίτλο «Κάλυψη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας από              εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης ΕΞΥΠΠ».   (60η αναμόρφωση)
  3.     Περί: Έγκρισης επιστροφής ποσού 3.831,30€ στον Παναγιώτη Βασιλακόπουλο του Θεοδώρου  και ποσού 37,20€ στην εταιρεία ΕΛΑ SUPERMARKETSAEως  αχρεωστήτως καταβληθέντα 
  4.     Περί: διάθεσης πίστωσης ποσού  20.780,00€ προερχόμενης από  ΥΠΕΣ (σχετικά η αριθμ. πρωτ  38479/10-11-2017  απόφαση  )    για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ’ κατανομή)
  5.     Περί Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ( Κατασκευή πεζοδρομίων ΤΚ Αηδονίων (σε  ήδη κατασκευασμένους δρόμους) –Διαμόρφωση αυλείου χώρου      Δημοτικού  Σχολείου  ΤΚ Καστρακίου – Επέκταση πεζοδρομίων οδού Παπακωνσταντίνου (σε  ήδη κατασκευασμένους δρόμους) – Επισκευή κεντρικής πλατείας  και πλατείας παλαιού δημαρχείου – κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Αρχ.        Κλεωνών  (σε  ήδη κατασκευασμένους δρόμους) - κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Λεοντίου   (σε  ήδη κατασκευασμένους δρόμους) - κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Δάφνης  (σε  ήδη κατασκευασμένους δρόμους) – Κατασκευή                  κλίμακας πρόσβασης  και τοιχεία αντιστήριξης  πλησίον πλατείας Πετρίου )» προϋπολογισμού 219.532,00€ αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ (μελέτη 26/2013)
  6.     Περί: παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 74.000,00€ αναδόχου εταιρείας Γιάννης Γ. Τσήρος & ΣΙΑ Ε.Ε (σχετικά 5/2017 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας)
  7.     Περί : Έγκρισης εργασιών του ΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   που αφορούν  εκσκαφή  –επαναφορά οδοστρωμάτων και  πεζοδρομίων  για την ικανοποίηση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της          περιοχής του Δήμου Νεμέας για το έτος 2018
  8.     Περί Μεταφοράς   ανεξόφλητων οφειλών αποβιωσάντων σε κληρονόμους και λοιπών υπόχρεων σε άλλα ονόματα. (σχετ. εισήγηση Γραφείου εσόδων)
  9.     Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2018

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                  ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                   

           

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12.KOIKAΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

13.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ         

18.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21.ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

26.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29.ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30.ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση