Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Πρόσκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 20-04-2015

Νεμέα     16   Απριλίου   2015 /  Αριθμ.Πρωτ. – 1878   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                             

                                                                                                                              

Πληροφορίες: Παπαλαμπροπούλου Δήμητρα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Παπακωνσταντίνου 39β

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Υπηρ.:  27460 –23735

FAX:    : 24135  

      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.

 •   ΔΗΜΑΡΧΟ
 •   ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
 •  ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 •  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την  20 η   του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους  2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 8:00μ.μ.   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Περί: Έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 για την ενίσχυση  του K.Α. 10-6266.001  του σκέλους των
  εξόδων    «Ετήσιο release προγραμμάτων» 

 2. Περί: Έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 για την εγγραφή πίστωσης 15.000,00€ για την πληρωμή
  του αναδόχου εκτέλεσης της συνεχιζόμενης  εργασίας με       τίτλο  «Καθαρισμός δημοτικών οδών από χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες»

 3. Περί: Έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 για την εγγραφή πίστωσης  1440,43€ για την απόδοση
  κρατήσεων για την πράξη  Τεχνική βοήθεια Δήμου Νεμέας(υποστήριξη της υλοποίησης στατικής και Η/Μ μελέτης του κτιριοδομικού συγκροτήματος Γυμνασίου Νεμέας »  )

 4. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας υλικών ύδρευσης Δήμου Νεμέας προϋπολογισμού 23.000,00€ (σχετικά η με
  αριθμ. 4/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας)

 5. Περί Έγκρισης εκτέλεσης του έργου  «Κατασκευή αντιπλημμυρικού οχετού όμβριων υδάτων Τ.Κ. Καστρακιου» προϋπολογισμού
  δαπάνης 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) (σχετ: η αριθμ. 6/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Νεμέας )

 6. Περί Έγκρισης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Τ.Κ. Αρχ. Κλεωνών» προϋπολογισμού δαπάνης
  12.000,00€ (σχετ.η με αριθμ. 5/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας).

 7. Περί Έγκρισης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή  αντιπλημμυρικών έργων Δ.Κ. Νεμέας»  προϋπολογισμού δαπάνης
  185.060,00€ (σχετ.η με αριθμ. 12/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας).
 1. Περί : Έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση software» προϋπολογισμού 12.300,00€
  (σχετ. Η με αριθμ 9/2015 μελέτη )

 2. Περί : Έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «εκπαίδευση υπαλλήλων σε Η/Υ  Δήμου Νεμέας  »
  προϋπολογισμού 3.000,00€ (σχετ. Η με αριθμ. 11/2015 μελέτη )

 3. Περί : Έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Νεμέας  » προϋπολογισμού
  2.500,00€ (σχετ. Η με αριθμ. 10/2015 μελέτη )

 4. Περί : εγκρισης εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Νεμέας»
  προϋπολογισμού 18.450,00€ (σχετ.: η με αριθμ. 12./2015 μελέτη )

 5. Περί : εγκρισης εκτέλεσης της εργασίας «Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού» προϋπολογισμού
  5.000,00€ (σχετ.: η με αριθμ.  2./2015 μελέτη )

 6. Περί: Εγκρισης 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή πεσσοστοιχειών σε κοινόχρηστο χώρο επί της
  οδού Παπακωνσταντίνου στην πόλη της Νεμέας (περιοχή νέου Δημαρχείου-ενεργειακή –βιοκλιματική αναβάθμιση) που εντάχθηκε στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι νήσοι» με κωδικό ΜΙS 396248.

 7. Περί : Επικαιροποίησης μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών

 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί  αιτήσεως Πλασσαρά Γεωργίου του Κωνσταντίνου κατοίκου Τ.Κ. Δάφνης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     

 

                       

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 2. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 3. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 6. ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7.  ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 8. ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 9. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 10. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 12. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 13. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 14. ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 15. ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
 16. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 17. ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ        
 18. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 19. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 20. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

    21. ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

    22. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

    23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

    24. ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

    25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

    26. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

    27. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

    28. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

    29. ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

    30 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)