Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 22/10/2018

   Καλείσθε να προσέλθετε   σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την     22α      του μήνα OKTΩΒΡΙΟΥ   έτους  2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 7:30μ.μ.   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1.     Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018  και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την εγγραφή πίστωσης  350.000,00€ προερχόμενης από το ΥΠΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (σχετικά με αριθμ.55822/12-10-2018έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών )
 2.     Περί: Τροποποίησης της με αριθμ. 6/65/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με   Υποβολή πρότασης στην με αριθμ. 104773-17/9-8-2017 πρόσκληση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης ΟΤΑ     
 3.     Περί: Έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή πίστωσης  ποσού 125.000,00€ από το ΥΠΕΣ , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την εκτέλεση  της Πράξης   «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Νεμέας»
 4.     Περί Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος  α) για την απορρόφηση της πίστωσης των 29.400,00 €    που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Νεμέας» β) Για την απορρόφηση της πίστωσης των 35.700,00€ που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις  Δήμου Νεμέας» γ) Για την απορρόφηση της  πίστωσης των 36.600,00€ που αποτελεί προϊόν έκπτωσης του έργου «Βελτίωση ασφαλτικών   Δήμου Νεμέας»  (από αναβολή)
 5.     Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης επανάχρησης αποθήκης ΚΣΟΣ Νεμέας» (υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
 6.     Περί: Έγκρισης δέσμευσης εγγραφής πίστωσης ποσού 20.000,00€  στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2019 για ανάθεση υπηρεσιών διακίνησης αλληλογραφίας (ΚΑ 00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη)
 7.     Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλων  οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών α) καταχώρηση του Δήμου  στην ηλεκτρονική εφημερίδα της Ομογένειας «Ελληνική Φωνή»( www.ellinikifoni.gr) δαπάνης 892,80€ β) «Διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές –courier ) αναδόχου ΑCS-∆ιεθνείς μεταφορές διευκολύνσεις Α.Ε.Ε. Ταχυµεταφορές (cοurier) γ) «διακίνηση  αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές – ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ )  αναδόχου εταιρείας  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » δ)  «Προβολή ταινιών» στα πλαίσια των  εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018» δαπάνης 299,99€ αναδόχου Μαλακού Μαρίας
 1.     Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου   οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση επισκευή πέτρινου μαντρότοιχου άλσους ναού Αγ. Γεωργίου Δ.Κ. Νεμέας»  δαπάνης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου ΜΠΑΚΑΣΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  , σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 2.     Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου   οριστικής παραλαβής της Α’ φασης της υπηρεσίας με τίτλο ««παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)»  αναδόχου  EMERA V ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΣΥΜΒΟΥΛΩΝΙΚΕδαπάνης 744,00€
 3.   Περί διαγραφής, διορθώσεων ή μη οφειλών τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων του Δήμου μας.
 4.   Περί μεταφοράς οφειλών αποβιωσάντων οφειλετών στους νόμιμους κληρονόμους τους.

 

 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                             

 

                                                                                                  ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ    

                                                                           

                            

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12.ΚΟΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

13.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     

18.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21.ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

26.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28.ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29.ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30.ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση