Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/2017

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την   31η     του μήνα Οκτωβρίου  έτους  2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 7:00μ.μ.   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Περί Αποδοχής συνολικού ποσού 4.761,40€ που αφορά αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών για υλικές ζημίες που προκλήθηκαν σε στύλους  φωτισμού
 2. Περί Ανάκλησης της με αριθμ. 19/215/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου   αναφορικά με  αναμόρφωση   προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή πίστωσης 200.000,00 €  προερχόμενης από το ΥΠ.ΕΣ από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων  για πρόληψη και αντιμετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055), τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2017  
 3. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης στον Κ.Α.20-7325.010 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού Δήμου Νεμέας» και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος
 4. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 4.000,00€ για την εκτέλεση της προμήθειας ραφιών Δημαρχείου
 5. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή πίστωσης 74.000,00 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ.Αρχαίων Κλεωνών – Τ.Κ.Αρχαίας Νεμέας».
 6. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης    προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή   πίστωσης 18.600,00 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συμμετοχής και υλικοτεχνικής υποδομής υποστήριξης για την γεωλογική καταλληλότητα της αναθεώρησης του Γ.Π.Σ.».
 7. Περί: Εγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για εγγραφή πιστώσεων που αφορούν επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 8. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εξασφάλιση                                                                                                                                                    πίστωσης 10.000,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων».
 9. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης    προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την ενίσχυση της γραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.00.6223.001 € με το ποσό των 1.500,00 € με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία».
 10. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή συμπληρωματικών πιστώσεων που αφορούν εισφορές μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δήμου και κρατήσεις προμήθειας υπηρεσιών.
 11. Περί : Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικον. έτους 2017 για ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές
 12. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ α) για τοποθέτηση   φωτιστικού  σώματος στη ΔΚ Νεμέας δαπάνης 98,00€  και β) για τοποθέτηση   φωτιστικού  σώματος στην  ΤΚ Κουτσίου , δαπάνης 98,00€ 
 13. Περί: Συγκρότησης επιτροπής φιλικού διακανονισμού
 14. Επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση  κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 15. Περί: Επιχορήγησης ή μη του  συλλόγου για την αναβίωση των Νέμεων Αγώνων
 16. Περί: Έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Νεμέας» προϋπολογισμού 64.000,00€
 17. Περί: Έγκρισης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης »   αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
 18. Περί: Έγκρισης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης »   αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
 19. Περί :Τροποποίησης σχεδίου  πόλης μεταξύ των ΟΤ 79 και ΟΤ 94
 20. Περί Μεταφοράς   ανεξόφλητων οφειλών αποβιωσάντων σε κληρονόμους    (σχετ. εισήγηση Γραφείου εσόδων)
 21. Περί διορθώσεων-διαγραφών  χρεώσεων  χρηματικών  καταλόγων δημοτικών τελών  (σχετ. εισήγηση Γραφείου εσόδων)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Κατσάνου Νικολάου του Τρύφωνα
 23. Περί: αναπροσαρμογής  ή μη    τελών άρδευσης για το έτος 2018.

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                  ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                   

           

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

13.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

14.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

15.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

16.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

17.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

18.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

19.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

20.ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

21.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

22.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

23.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

24.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

25.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

26.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

27.ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

28.ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

29.ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση