Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στης 3/5/2017

                                                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.

                                                                                            - ΔΗΜΑΡΧΟ

                                                                                            - ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

                                                                                            - ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ &

                                                                                               ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

                                                                                            - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                                                                               (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

 

  

 

 

   Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την    3η     του μήνα ΜΑΙΟΥ έτους  2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8:00μ.μ.   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Περί: έγκρισης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή διάφορων πιστώσεων σε διάφορους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων  για κάλυψη αναγκών». 
 2. Περί: έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 4.200,00€    για την προμήθεια  δαπέδου ασφαλείας   για τον προαύλιο χώρο  1ου Νηπιαγωγείου Νεμέας
 3. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου μας προϋπολογισμού 16.120,07€
 4.  Περί: Έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας ασφαλτομίγματος προϋπολογισμού 5.000,0€
 5. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση μεταφορικών μέσων Δήμου (πλύσιμο –λίπανση) συνολικής δαπάνης 14.000,00€
 6. Περι: Επιστροφής εγγυητικής επιστολής ποσού 4.000,00€ στον ΟΤΕ
 7. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 16/2017  απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Πρατίνας» με θέμα  έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 του Νομικού προσώπου
 8. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 17/2017  απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Πρατίνας» με θέμα  έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 του Νομικού προσώπου
 9. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 18/2017  απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Πρατίνας» με θέμα  Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016.
 10. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 4/2017  απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα  Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016
 11. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 3/2017  απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα  Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016
 12. Επικαιροποίηση Μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών έτους 2017

 

 

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                               

                                                                          ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     

                                

           

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     

18. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21.ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

26.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28.ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29.ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30.ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση