Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έργο: Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Νεμέας

 

ΕΡΓΟ :  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ     

 

 

Κωδικός CPV: 45223500-1

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 € 

Κ.Α. : 30-7323.058 

( 60.000,00  € ΣΑΤΑ17)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

New-Ορθή επανάληψη Περίληψη Διακ.

1.Τεχνική Έκθεση

2.Τιμολόγια

3.Προϋπολογισμός

4.Τεχνικές Προδιαγραφές

5.Ε.Σ.Υ

6.Περίληψη

7.Αναλυτική