Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων του προγράμματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Παραγωγής & Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Το Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου ενημερώνει τους Μελισσοκόμους  της ζώνης ευθύνης του ότι στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Παραγωγής & Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας για το έτος 2016 ξεκίνησε η Υποβολή των Αιτήσεων για την ένταξή τους στις Δράσεις :

3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”   (Αντικατάσταση κυψελών),

3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» ( Μετακινήσεις Μελισσοσμηνών )

Μελισσοκόμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου μέχρι 30 Απριλίου 2016.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και για τις 2 δράσεις :

 

*.Φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

*.Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης  *.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Λογαριασμού 

*.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86

*.Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών(Τιμολόγια Αγοράς) συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες Εξοφλητικές Αποδείξεις

 

›Επιπλέον για συμμετοχή στη δράση 3.2 μόνο για τους  επαγγελματίες αγρότες & για συνταξιούχους του ΟΓΑ

που είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών


*.Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ  &  Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας

*Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού - αγροτικού αυτοκινήτου

 

Περισσότερες πληροφορίες  —

Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου

(Βασ. Δεκάζου 5 Τρίπολη Τ.Κ 22100)

'  τηλ. 2710-243352.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακό υλικό διατίθεται και από το Δήμο Νεμέας, Γραφείο Γεωπόνου (τηλ. 2746-360132)