Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Αιτήσεις για την διαδικασία της χορήγησης Πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΝΕΜΕΑΣ

Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 81 Α

ΤΚ 20500

ΤΗΛ 2746023309

ΦΑΞ 2746022236

WWW.EGSN.GR

Η Ε.Α.Σ. Νεμέας ενημερώνει τους καλλιεργητές ότι από τη Δευτέρα 05/10/2015 γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την διαδικασία της χορήγησης Πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων καθώς από 26/11/2015 η αγορά γεωργικών φαρμάκων θα επιτρέπεται μόνο από παραγωγούς που έχουν το παραπάνω πιστοποιητικό , όπως ορίζεται από το εθνικό σχέδιο δράσης. Η Ε.Α.Σ. Νεμέας , σε συνεργασία με πιστοποιημένο κέντρο επιμόρφωσης , θα αναλάβει την πλήρη εκπαίδευση των παραγωγών της περιοχής , ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις της εξέτασης. Η εκπαίδευση και εξέταση των συμμετεχόντων θα γίνει σε πιστοποιημένο χώρο που θα παραχωρήσει ο Δήμος Νεμέας γι την καλύτερη και πιο οικονομικά συμφέρουσα εξυπηρέτηση των παραγωγών , γλυτώνοντας τους από το επιπλέον κόστος και ταλαιπωρία της μετακίνησής τους σε εξεταστικά κέντρα εκτός της περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ένωση στο τηλέφωνο 2746023309.

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΝΕΜΕΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΙΒΑΛΗ