Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

ΑΔΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ - Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2019

    Πατήστε εδώ για να δείτε το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 12 της 30ης Οκτωβρίου 2019 περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019