Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Αίτηση - Δήλωση κυψελών Διαχείμασης


Βασιλείου Δεκάζου 5,  Τ.Κ. 22131, Τρίπολη

Τηλ: 2710 - 24.33.52

fax: 2710 -  24.33.56

e-mail :  melkpel@yahoo.gr

 

 

                                                                 Αίτηση-Δήλωση  κυψελών Διαχείμασης

                                                                                      Έτους 2017

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366, τα κράτη μέλη που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα, πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμαση στην επικράτειά τους μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 Όλοι οι μελισσοκόμοι -κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση κυψελών έτοιμων για διαχείμαση στις κατά τόπους ΔΑΟΚ το αργότερο μέχρι 20-1-2018.

Η αίτηση δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους εκτός και αν ο μελισσοκόμος διαθέτει θεωρημένο βιβλιάριο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2017

 

 

 

Η αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  για την ένταξη των μελισσοκόμων σε επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετετ την ανακοίνωση