Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Ανακοίνωση Δακοκτονίας 11/07/2016

                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας ανακοινώνει ότι κατόπιν της υπ’αρίθμ. 180539/38675/11-07-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, οι παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εξαιρούνται από το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2016 λόγω ακαρπίας (παραγωγή μικρότερη του 25% της αναμενόμενης):

1. Νεμέα, 2. Αρχαία Νεμέα, 3. Κούτσι, 4. Λεόντιο, 5. Πετρί, 6. Αηδόνια &

7. Γαλατάς

Επίσης, με την υπ’αρίθμ. 1147/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξαιρούνται και οι Τ.Κ. Περαχώρας & Πισίων διότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δεν υποβλήθηκαν  έγκυρες προσφορές.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές των Δ.Κ.-Τ.Κ. Νεμέας, Κουτσίου, Αρχαίας Νεμέας, Λεοντίου, Πετρίου, Αηδονίων, Γαλατά, Περαχώρας & Πισίων να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την προστασία των ελαιοδέντρων τους από των Δάκο πραγματοποιώντας τους απαραίτητους ψεκασμούς με εγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία θα προμηθεύονται από τα τοπικά καταστήματα γεωργικών φαρμάκων ακολουθώντας πιστά τις συμβουλές του υπεύθυνου επιστήμονα-Γεωπόνου και τηρώντας κατά γράμμα τις αναγραφόμενες οδηγίες στην ετικέτα τους. Όπου είναι εφικτό, οι Δήμοι και οι τοπικοί Συνεταιρισμοί είναι δυνατό να συνδράμουν τους ελαιοπαραγωγούς με δικές τους δαπάνες υπό την τεχνική καθοδήγηση της υπηρεσίας μας.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

                                ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση