Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Δελτίου τύπου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Νεμέας στις 2 Νοεμβρίου 2015 στη Νεμέα (5.00 μ.μ.,στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Νεμέας) διοργανώνει ημερίδα ευαισθητοποίησης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.

Η Ελλάδα από το 2006 έχει κυρώσει τη Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά εκδηλώνεται: α) στις προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας. β) Στις τέχνες του θεάματος. γ) Στις κοινωνικές πρακτικές, στις τελετουργίες και στις εορταστικές εκδηλώσεις. δ) Στις γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν. ε) Στην τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία.

Η ημερίδα απευθύνεται:

•στους πολιτιστικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής της Νεμέας (πολιτιστικούς συλλόγους, πνευματικά κέντρα, τοπικά μουσεία κ.ά.)

• στους συνδέσμους αποδήμων Νεμεατών της Αθήνας ή και άλλων περιοχών

•στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

•σε πρόσωπα που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για τη μελέτη της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης (ερευνητές, συλλογείς λαογραφικού υλικού κ.ά.)

• σε φορείς που ασχολούνται με τον εναλλακτικό/πολιτιστικό τουρισμό.

• στους εκπροσώπους των αμπελοκαλλιεργητών (συνεταιρισμούς κ.α.) και κυρίως στους ίδιους τους αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς.

• σε όποιον πολίτη ενδιαφέρεται, καθώς είναι ανοικτή σε όλους.

Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν η Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και η εφαρμογή της στη χώρα μας, ενώ θα εξεταστούν οι δυνατότητες που παρέχει για την ανάδειξη/διαφύλαξη της αγροδιατροφικής και ιδιαίτερα της αμπελοοινικής παράδοσης της περιοχής της Νεμέας ως Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.