Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Δελτίο τύπου ΕΛΓΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΠΑΤΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                        16/6/2017

Επιχορήγηση απο τον ΕΛΓΑ τοποθέτησης αντιχαλαζικών διχτύων ή αντιβροχικών μεμβρανών σε υπάρχουσες αγκαταστάσεις γραμμικής και υποστηλωμένης καλλιέργειας αμπελιών για επιτραπέζια σταφύλια.

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση 111/01-06-2017 του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α, καθορίζονται τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας των επιτραπέζιων σταφυλιών απο χαλάζι και βροχή, που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α, ως εξής:

 1. Για καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών:

 α) Για υπάρχουσες εγκαταστάσεις εκτός προδιαγραφών ΕΛ.Γ.Α, για τοποθέτηση αντιχαλαζικών διχτυών, το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ ανά στρέμμα κάλυψης.

 β) Για υπάρχουσες εγκαταστάσεις εκτός προδιαγραφών ΕΛ.Γ.Α για τοποθέτηση αντιβροχικών μεμβρανών, το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1000,00 ευρώ ανά στρέμμα κάλυψης.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας έχουν όσοι πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α)Η υπάρχουσα εγκατάσταση να μην έχει επιχορηγηθεί κατά το παρελθόν απο τον ΕΛ.Γ.Α

β)Στην Δ.Κ.Ε 2016 το αγροτεμάχιο να είναι δηλωμένο <<Επιτραπέζια Σταφύλια>>

γ)Η καλλιέργεια να είναι γραμμική και υποστηλωμένη και να έχει έκταση αθροιστικά έως 20 στρέμματα για τα φυσικά πρόσωπα και έως 150 στρέμματα για τα νομικά πρόσωπα. Για τη συμπλήρωση  της παραπάνω έκτασης μπορούν να ενταχθούν μέχρι πέντε(5) αυτοτελή αγροτεμάχια.

δ)Για κάθε αγροτεμάχιο κάθε παραγωγός δικαιούται να υποβάλει αίτηση μόνο για αντιχαλαζικά δίχτυα ή μόνο για αντιβροχικές μεμβράνες.

ε)Το αγροτεμάχιο να είναι αυτόνομο και όχι μέρος αγροτεμαχίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 03/07/2017

Το ποσοστό επιχορήγησης όλων των μέτρων ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου κόστους εγκατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την Απόφαση και τις αιτήσεις απο την ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α: www.elga.gr στην ενότητα ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

  Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α Πάτρας

  Αυστραλίας 88 και Κανελλοπούλου

  Τ.Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α Πάτρας στο τηλέφωνο 2610-462526. Πληροφορίες κ. Στεργίου Π.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το δελτίο τύπου.