Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Διάθεση υπαλλήλων Κέντρου Υγείας Νεμέας

ΘΕΜΑ : «Διάθεση υπαλλήλων Κέντρου Υγείας Νεμέας»

ΣΧΕΤ.: To υπ’ αρίθμ. 25007/04-07-2016 έγγραφό σας

                                                                                                                       

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, που αφορά τη διάθεση στον Τομέα Ε.Κ.Α.Β. Αργολίδας δύο υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρου των οποίων η οργανική τους θέση είναι στο ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Νεμέας, εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στην εν λόγω ενέργεια.

Το Κ.Υ. Νεμέας προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης του ο οποίος γεωγραφικά εκτείνεται πολύ πέραν των ορίων του Δήμου Νεμέας και περιλαμβάνει Τοπικές Κοινότητες της ορεινής Αργολίδας (Δήμος Άργους), Τ.Κ. του Δήμου Σικυωνίων και Τ.Κ. του Δήμου Κορινθίων, καθότι εκτός από τα Περιφερειακά Ιατρεία Καστρακίου και Λεοντίου, τα Περιφερειακά Ιατρεία Ψαρίου, Σκοτεινής, Χιλιομοδίου και Αγ. Βασιλείου υπάγονται στις αρμοδιότητες του Κ.Υ. Νεμέας.

Η προώθηση μιας τέτοιας ενέργειας θα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω αποδυνάμωση του Κ.Υ. Νεμέας, το οποίο λειτουργεί υποστελεχωμένο με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και με τελικό αποτέλεσμα τη διακύβευση της υγείας των πολιτών.

                            

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

 

                                                                               ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάστε την επιστολή Δημάρχου