Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου στις 15-09-2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.

* ΔΗΜΑΡΧΟ

* ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

* ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ &

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

* ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β την 15η του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Περί: Εγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για την απορρόφηση ποσού 75.874,60 € ως προϊόν έκπτωσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Δ.Κ. Νεμέας» καθώς και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2015

2. Περί έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας(υπηρεσίας) με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημ. Συμβουλίων», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ (σχετ. η με αριθμ. 41/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας).

3. Περί έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας(υπηρεσίας) με τίτλο «Συντήρηση κιγκλιδωμάτων, περιφράξεων, σχαρών και μεταλλικών κατασκευών Δήμου Νεμέας προϋπολογισμού 15.000,00€ (σχετ. η με αριθμ. 40/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας).

4. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας «Κάλυψη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας από εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης ΕΞΥΠΠ» προϋπολογισμού 2.300,00€.

5. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 900,00€ για κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.( K.A. 00-6733.004 )

6. Περί :Συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΥΤΣΟΜΟΔΙΟΥ Τ.Κ ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)" (σχετ. η με αριθμ.2Α/2013 μελέτη), αναδόχου «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

7. Περί :Συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΣΣΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ-

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) (σχετ. η με αριθμ.1/2013 μελέτη), αναδόχου Κοινοπραξία «ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΛΑΧΑΤΗ-ΤΙΓΚΑΡΑΚΗ - ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.».

8. Περί :Σύνταξης πράξης αναλογισμού μεταξύ των ΟΤ 118,117,121,122,123,130,131,147,146 και 145 (σχετ. εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας)

9. Περί: Αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 12.800,00€ από το ΥΠΕΣ για «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015» δυνάμει της αριθμ. 29779/26-8-2015 απόφασης του ΥΠΕΣ.

10. Περί : Επιχορήγησης ποσού 48.288,98€ από ΚΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης » για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (KA 00-6712.001)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6. ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8. ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14. ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

15. ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17. ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

18. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21 . ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24. ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΑΦΝΗΣ)

26. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΠΕΤΡΙ)

29. ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΑΛΑΤΑ)