Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου σύμφωνα με τον Καν (ΕE) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας σύμφωνα με το υπ αριθ. 5092/119961/4-11-2015 έγγραφο του Υ.Π.Α.Α.Τ. ανακοινώνει ότι:

οι παραγωγοί δύνανται να υποβάλλουν δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από 15-11-2015 μέχρι 15-12-2015.

Οι δηλώσεις θα αναφέρουν την αιτούμενη έκταση, την περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η φύτευση

καθώς και εάν το τεμάχιο είναι ιδιόκτητο η ενοικιαζόμενο και η ύπαρξη σχετικών τίτλων νομής η ιδιοκτησίας.

Επισημαίνουμε ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης , καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας φύτευσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί Θα απευθύνονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας.

Γραφείο Κορίνθου 27410-81082

Γραφείο Α. Ο. Κιάτου 27420-22066

Γραφείο Α. Ο. Ξυλοκάστρου 27430-22038

Γραφείο Α. Ο. Δερβενίου 27430-31958

Γραφείο Α. Ο. Νεμέας 27460-22824

Συνημμένα : δήλωση ενδιαφέροντος.


Ε.Π. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Μουτάφης


Π.Δ.

  • Γραφεία αγροτικής οικονομίας ( μέσω E-mail).
  • Δήμους -Έδρες τους ΠΕ Κορινθίας (με παράκληση να αναρτηθεί η συνημμένη ανακοίνωση στις Τ.Κ.) .
  • ΑΣΕ Κορινθίας -Έδρες τους(με παράκληση να αναρτηθεί η συνημμένη ανακοίνωση στους Συν/σμούς δικαιοδοσίας τους).
  • Οινοποιητικό Συν/μο Νεμέας.
  • Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας (με την παράκληση να δοθεί η συνημμένη ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε. για δεκαήμερη ενημέρωση).
  • Κο Μακρή με την παράκληση να αναρτηθεί η συνημμένη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου .