Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Έργο: Κατασκευή έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νεμέας.

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ : ΥΠΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ :2003ΣΕ05500005, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ ΑΡΙΘΜ. 25897/2017 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑ:70Π3465ΧΘ7-7ΧΦ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

1-Α.Ο.Ε.pdf

2-Απόφαση 2018 Περιφερειακής.pdf

3-Α.Δ.Σ.pdf

4-Απόφαση χρηματοδότησης.pdf

5-Διακήρυξη θεομηνίες.pdf

6-Έντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf

7-Ε.Σ.Υ.pdf

8-Προκήρυξη θεομηνίες.pdf

9-Προμέτρηση.pdf

10-Προϋπολογισμός.pdf

11-Τ.Ε.Υ.Δ 2018.doc

13-Τεχνικές προδιαγραφές.pdf

14-Τεχνική έκθεση.pdf

15-Τιμολόγια.pdf

16-Τίτλος.pdf