Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Παράταση δηλώσεων συγκομιδής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Αθήνα, 28/11 / 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                                                             Αρ. πρωτ: 5829/132733
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ                                                                                          ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ                                                                                                      Όπως Π.Δ
Διεύθυνση: Μενάνδρου 22, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 10552
Πληροφορίες: Δ. Γραμματικός,
Τηλέφωνο: 210 2125162                                                                                             (αποστολή μόνο ηλεκτρονικά)
Fax: 210 2125159
e-mail: dgrammatikos@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Παράταση της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των
ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ»


Σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ,
θα παραταθεί μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2016.
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία.

                                                                                                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                                                                                   ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

                                                                                                                      ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Για Ενέργεια:
   1. Περιφέρειες του Κράτους
       Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας - Έδρες τους
   2. Περιφερειακές Ενότητες
       Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας - Έδρες τους
   3. ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Διαχείρισης Ενιαίας Ενίσχυσης Δικαιωμάτων
       Τμήμα Προγραμμάτων Ενισχύσεων φορέων
   4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
      Αχαρνών 381 & Δεστούνη

Για Κοινοπoίηση:

   1. Γραφείο Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου
   2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου
   3. Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής
       Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών
   4. Ε.Δ.Ο.Α.Ο.-Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου
   5. ΚΕΟΣΟΕ –Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων
   6. Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου ΣΕΟ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση