Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου 2017-2018

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου 2017-2018 καθορίζεται απο τις 01-03-2017 μέχρι και τις 15-05-2017.

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες απο τις ακόλουθες δράσεις:

  •     Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού.
  •     Την μετεγκατάσταση των αμπελώνων (αλλαγή τοποθεσίας)
  •     Την βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατα τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κορινθίας και στα Γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στην Κόρινθο (3ος Όροφος γραφεία 4 και 5 Γ. Παπανδρέου 24-26).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (συνημμένο Υπόδειγμα 1) στο πρόγραμμα συνοδευόμενη απο τα ακόλουθα διακιολογητικά:

  1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
  2. Δηλώσεις συγκομιδής (2015 και 2016) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.
  3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης 2017 που αφορά την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.
  4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού.
  6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξης του στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής ή δεκαετές συμβολαιογραφικό ενοικιαστήριο κατά περίπτωση.
  7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την προμήθεια των σχετικών εντύπων αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση τύπου