Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ : Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

  ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Νεμέας κ. Φρούσιο  Κων/νο. 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

 Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε   Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου   αριθ. –39Β- και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου την  8η   του  μήνα Σεπτεμβρίου  έτους 2019 ημέρα Κυριακή  και ώρα 10:30 π.μ., ώστε να διεξαχθεί  η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των  άρθρων  64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως   αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα      :

 

 1.     Εκλογή των Μελών Προεδρείου  του Δημοτικού Συμβουλίου για  το χρονικό διάστημα από  8-9-2019   έως    6-11-2021

 

 1.     Εκλογή των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικών και         αναπληρωματικών) για  το χρονικό διάστημα από  8-9-2019   έως    6-11-2021

 

 

Ο     ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

                  Πίνακας Αποδεκτών

 

 1. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 3. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 5. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 7. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 9. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 10. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 11. ΜΗΤΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 12. ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 13. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 15. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση