Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 8-8-2016

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την     8η   του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   έτους  2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 1:30μ.μ.   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1.     Ενημέρωση επί του  αριθμ. 252/3-8-2016 εγγράφου του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Περί υποβολής προτάσεων ολοκληρωμένης τοπικής διαχείρισης  απορριμμάτων
 2.     Ενημέρωση επί της διαδικασίας της αγοράς από τον Δήμο μοναδικού κατάλληλου ακινήτου για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ – ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ           ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ »
 1.     Περί : Εγκρισης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον.έτους 2016 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 1.209,71 € , που αφορά επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από μισθοδοσία.
 2.     Περί:  Εγκρισης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον.έτους 2016, ως προς το ύψος του ΚΑΕ  81- δυνάμει του υπ΄αριθμ. 1246/31188/4-5-2016 εγγράφου του Γ.Γ.Α.Δ.Πελοποννήσου.
 3.     Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 του Δήμου Νεμέας ( σχετ. εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
 4.     Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2016 του Δήμου Νεμέας ( σχετ. εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
 5.     Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2016 του Δήμου Νεμέας ( σχετ. εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής). 
 6.     Περί: Έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ««Αναβάθμιση αστικών υποδομών (διαμόρφωση υφιστάμενου ανοικτού κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό  της Nεμέας πρώην ιδιοκτησία Λαζόπουλου )» αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε - Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
 7.     Περί: Διάλυσης εργολαβίας  του έργου με τίτλο «Κατασκευή τριγωνικής διατομής απορροής ομβρίων  υδάτων Τ.Κ. Δάφνης», αναδόχου της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ
 8.     Περί : Έγκρισης 1ου ΑΠΕ  και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου με τίτλο «Κατασκευή περίφραξης και διαδρόμων νέου νεκροταφείου έδρας  Δήμου» αναδόχου της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ
 9.     Περί : Αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 13.600,00€ για «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων» δυνάμει της  αριθμ. 23586/128-7-2016 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ & Δ.Α.
 10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ντάντου Μαρίας του Ιωάννη περί  διαγραφής ή μη τελών ύδρευσης (σχετ. εισήγηση γραφείου εσόδων)
 11.     Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Παπαϊωάννου Δήμητρας του Αριστομένους κατοίκου εξωτερικού   για  συγχώνευση  καρτελών οφειλετών και  για   διαγραφή  ή μη προσαυξήσεων  (σχετ. εισήγηση γραφείου εσόδων)
 12.     Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημοτών για  αλλαγή  στοιχείων στις καρτέλες οφειλετών    (σχετ. εισήγηση γραφείου εσόδων)

       

                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                               

                                                                                                                                               ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6. ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8. ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14. ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15. ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17. ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ          

18. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21 . ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24. ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

26. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29. ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30. ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση