Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 08-03-2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.

ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ &

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) 

          

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την   8 η   του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ   έτους  2016 ημέρα Τρίτη   και ώρα 7:30μ.μ.   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Λήψη απόφασης για  διάθεση πίστωσης  για τις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις  του Δήμου  Νεμέας έτους 2016

Περί: Αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 18.230,00€,   δυνάμει της  με  αριθ. Πρωτ. 1914/ 22-1-2016   του ΥΠΕΣ& Δ.Α.   για την  κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων  και διάθεσης αυτού  στις σχολικές επιτροπές του Δήμου

 Περί Απευθείας ανάθεση  της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δημου Νεμέας έτους 2016 » προϋπολογισμού 35.500,00€ (σχετ.: με αριθμ. 49/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας).

  Περί: Έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ              ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 57.698,11 € δυνάμει της αριθμ. 3/2016 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας

Περί: Έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ δυνάμει της αριθμ. 2/2016 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας

Περί: Έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00€ δυνάμει της αριθμ. 1/2016 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας

Περί: Έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ δυνάμει της αριθμ. 6/2016 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας

Περί: Έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 91.046,84€ δυνάμει της αριθμ. 5/2016 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας

Περί :Έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση επισκευή μηχανημάτων φωτοτυπικών Δήμου Νεμέας » προϋπολογισμού δαπάνης 15.375,00€ ,δυνάμει της αριθμ. 4/2016 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας

Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 του Δήμου Νεμέας ( σχετ. εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής). 

Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης για τη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  για την υλοποίηση της χρηματοδότησης για το έργο Αναβάθμιση αστικών υποδομών(διαμόρφωση υφιστάμενου ανοικτού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό της Νεμέας πρώην ιδιοκτησία Λαζόπουλου)

Περί: Καθορισμού τροφείων του παιδικού Σταθμού του Δήμου Νεμέας για την περίοδο 2016-2017

Περί: Δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Νεμέας στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος με την επωνυμία «Πρατίνας» 

Συζήτηση αναφορικά με  αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας της ΚΣΟΣ ΑΕΣ ΑΕ για δημιουργία συνεδριακού κέντρου  και λοιπών δραστηριοτήτων  στη Δ.Κ. Νεμέας

Συζήτηση αναφορικά με  αγορά ακινήτου πλησίον κοιμητηρίου Τ.Κ. Αηδονίων  για επέκταση αυτού  

Συζήτηση αναφορικά με  αγορά οικοπέδου  για δημιουργία χώρου στάθμευσης    οχημάτων  και μηχανημάτων του Δήμου στη Δ.Κ. Νεμέας 

Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με αίτηση Κωνσταντίνου Κόϊκα κατοίκου Τ.Κ. Καστρακίου

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                         ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     

                                            

                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

2. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3.  ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.  ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.  ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

6.  ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7.  ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8.  ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

14. ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

15. ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

17. ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 18. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

 19. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 20. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21 . ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 (ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

24.   ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

26.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27.  ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28.  ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29. ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)