Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Επισκευή - Συντήρηση Σχολικού Κτιρίου Γυμνασίου Νεμέας

Επισκευή - Συντήρηση Σχολικού Κτιρίου Γυμνασίου Νεμέας

Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις

Προϋπολογισμός: 34.000,00 ευρώ

Τίτλος

Τιμολόγιο

Τεχνική Έκθεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Τ.Ε.Υ.Δ

Προϋπολογισμός

Προμέτρηση

Οικονομική προσφορά

Ε.Σ.Υ

Διακήρυξη Γυμνασίου

Περίληψη διακήρυξης