Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18-4-2018

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την   18η   του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ  έτους  2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ    και ώρα 8:00μ.μ.   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Περί: Υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο  «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».
 2. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 300.000,00€ για την Υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών Δημοτικών Αγροτικών οδών που προκλήθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες»
 3. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 226.900,00€    προερχόμενης από τους ΚΑΠ ,δυνάμει της  6291/20-3-2018  απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών
 4. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2018  για την εγγραφή πίστωσης ποσού 4.508,81€ προερχόμενης από την Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης  που αφορά τις παραδοθείσες ποσότητες των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων  υλικών του  Δήμου Νεμέας για  το χρονικό διάστημα  από 1/1/2017 έως 31/12/2017
 5. Περί: Αποδοχής ποσού 23.500,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (σχετικά αριθμ. 10427/5-4-2018 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών)
 6. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου μας προϋπολογισμού 19.800,00€
 7. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας αντλητικών συγκροτημάτων    προϋπολογισμού 15.000,00€
 8. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός δημοτικών οδών από χιονοπτώσεις κατολισθήσεις πλημμύρες    προϋπολογισμού 24.800,00€
 9. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή σχαρών και κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νεμέας    προϋπολογισμού 15.000,00€
 10. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός από ξερά χόρτα και κλάδους για πρόληψη πυρκαγιών»   προϋπολογισμού 10.000,00€
 11. Περί: Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο   «Κάλυψη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας από εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης ΕΞΥΠΠ» προϋπολογισμού 2.300,00€
 12. Περί Έγκρισης  κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού σταθμού του ΝΠΔΔ  του Δήμου μας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας   με την επωνυμία «Δανιήλ Παμπούκης »,σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας
 13. Περί : Καθορισμού τροφείων του παιδικού Σταθμού του Δήμου Νεμέας για την περίοδο 2018-2019 (από αναβολή)
 14. Περί: Έγκρισης σκοπιμότητας ενοικίασης δημοτικού αναψυκτηρίου ΤΚ Κουτσίου
 15. Περί: Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ – Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ», προϋπολογισμού 90.000,00 €, κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (σχετ. αριθμός μελέτης 13/2012), της αναδόχου ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
 16. Περί : Έγκρισης παράτασης   χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο   «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»  προϋπολογισμού 102.000,00 €, αναδόχου  Σωτηρόπουλου Βασιλείου του Γεωργίου (2η παράταση)
 17. Περί: Επικαιροποίησης  Μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών έτους 2018
 18. Περί Διορθώσεων-Διαγραφών χρεώσεων επί χρηματικών καταλόγων δημοτικών τελών καθώς και μεταφορά οφειλών αποβιώσαντα οφειλέτη σε κληρονόμο. (σχετ. εισήγηση γραφείου εσόδων).
 19. Περί: Έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης οικον. έτους 2017
 20. Περί: Έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικον. έτους 2017
 21. Περί: Υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο  «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

 

 

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                               

                                                                                                               ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ    

                                        

                ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12.ΚΟΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

13.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

16.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

17.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     

18.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

19.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21.ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

23.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

24.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

26.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28.ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29. ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση