Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16/07/2019

Καλείσθε να προσέλθετε  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την     16 η      του μήνα Ιουλίου     έτους  2019 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 8:00μμ   σύμφωνα με το άρθρο 67  παρ. 5 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1.  Περί:   Αποδοχής ποσού 23.880,00€ από το ΥΠΕΣ δυνάμει της με αριθ. Πρωτ.  28410/15-4-2019(ΑΔΑ7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ)  απόφασης του ΥΠΕΣ  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β’ κατανομή)
 2. Περί: Αποδοχής επιχορήγησης ποσού  202.500,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (σχετικά 30292/19-4-2019 έγγραφο ΥΠΕΣ) και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 
 3. Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου εκδήλωση   του       Α.Σ. Νεμέας
 4. Περί: Αποδοχής ποσού 20.550,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων   (σχετικά αριθμ. 43155/6-6-2019 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών)
 5. Περί: Εγκρισης 1ου ΑΠΕ του  έργου με τίτλο ¨»Κατασκευή έργων για την αντιμετώπιση της  λειψυδρίας »αναδόχου Μητρόπουλου Μιχαήλ (αριθμ. μελέτης 13/2018)
 6. Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  της υπηρεσίας με τίτλο  Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις  πόσιμου νερού»       για το χρονικό διάστημα από 1/5/2019 έως 31/5/2019     δαπάνης  1597,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου  Εταιρείας  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις   άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
 1.     Περί: Τροποποίησης συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ  «Δανιήλ Παμπούκης»
 2. Περί : Ορισμού Δημοτικού υπαλλήλου ως επόπτη λαϊκής αγοράς  για το Β’ εξάμηνο έτους 2019  
 3. Συζήτηση επί της αιτήσεως του Σωτηρόπουλου Παναγιώτη του Αναστασίου για ‘έκδοση Παραγωγικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 1. Περί : Επιχορήγησης ποσού    8.190,75 € από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας  «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (6η    κατανομή  έτους 2019) (KA 00-6712.001) 
 2. Περί : Επιχορήγησης ποσού    2.340,88 € από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών ( 6η κατανομή  έτους 2019)   (KA 00-6713.001) 
 3. Περί: Έγκρισης απολογισμού οικον. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης
 4. Περί: Έγκρισης της με αριθμ.  33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Α Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 
 5. Περί: Έγκρισης της με αριθμ.  8/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πρατίνας» αναφορικά με έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 
 6. Περί: Έγκρισης της με αριθμ.  9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πρατίνας» αναφορικά με έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Α Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
 7. Περί: Έγκρισης αμοιβής δικηγόρου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

                                                                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                          

                                                                                                                                    ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                              

 Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συγκληθεί με την παρούσα πρόσκληση , διότι τα ανωτέρω θέματα κρίνονται επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

            ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6.ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7.ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9.ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11.ΚΟΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

12.ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ- ΜΑΖΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

13.ΤΑΡΝΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

14.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

15.ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

16.ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

17.ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

18.ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                

19.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

20.ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

21.ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

22.ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

23.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

24.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

25.ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

26.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

27.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

28.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

29.ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

30.ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

31.ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση