Βρίσκεστε εδώ:
Βρίσκεστε εδώ:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24-08-2017

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β την   24 η     του μήνα Αυγούστου   έτους  2017 ημέρα Πέμπτη    και ώρα 8:00μμ   σύμφωνα με το άρθρο 67 του N.3852/10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1.     Περί: έγκρισης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την αγορά μοναδικού κατάλληλου ακινήτου για δημιουργία συνεδριακού κέντρου και λοιπών δραστηριοτήτων στη Δ.Κ. Νεμέας( 22η αναμόρφωση)
 2.     Περί: έγκρισης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 20.000,00€  για την εκτέλεση της υπηρεσίας      «Καθαρισμός υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ.Νεμέας »   και για  την εγγραφή πίστωσης  ποσού  15.000,00 € για την  «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ.Νεμέας» και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος (23η αναμόρφωση)
 3.     Περί: έγκρισης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή   συμπληρωματικής πίστωσης ποσού  2.170,00 € στον ΚΑ 10-7134.002 του σκέλους των εξόδων για την εκτέλεση της   «Προμήθειας ηλεκτρ/κού εξοπλισμού, Η/Υ, εκτυπωτές κ.λ.π.»(24η αναμόρφωση)
 4.     Περί έγκρισης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την  εγγραφή και εξασφάλιση συμπληρωματικών πιστώσεων , που αφορούν τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλου του Δήμου, υπηρεσίας καθαριότητας.(25η αναμόρφωση) (από αναβολή)
 5.     Περί : έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον ΚΑ 30-6651.001 του σκέλους των εξόδων για την εκτέλεση της  «Προμήθειας υλικών τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων τεχνικής υπηρεσίας » .(26η αναμόρφωση)
 6.     Περί : έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή  πίστωσης ποσού 5.000,00€   για την εκτέλεση της  «Προμήθειας   επίπλων Δημαρχείου»  (27η αναμόρφωση)
 7.     Περί: έγκρισης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 11.918,00€ για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου (roundabout) »και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2017 .(28η αναμόρφωση)
 8.     Περί: Αποδοχής επιχορήγησης ποσού 200.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055)  και ορισμός υπολόγου
 9.     Περί: Αποδοχής επιχορήγησης ποσού 1.600.000,00€ από το Υπουργείο υποδομών και μεταφορών για την εκτέλεση του  έργου  «Κατασκευή επέκταση αντιπλημμυρικών οχετών έδρας Δήμου Νεμέας» της ΣΑΕ 572 και ορισμός υπολόγου
 10.   Περί Αποδοχής επιχορήγησης ποσού 227.000,00€ από το ΥΠΕΣ από τα έσοδα του Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ και τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα
 11.   Περί : Αποδοχής ποσού 13.700,00€ από το ΥΠΕΣ για «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων»
 12.   Περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π. του Δήμου έτους 2017 ( μέρος ειδών της αριθμ. 6/2017 μελέτης της Τ.Υ.)
 13.   Περί Έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας     με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την ωρίμανση και υποβολή νέων έργων για ένταξη σε χρηματοδοτούμενου προγράμματα ΕΣΠΑ της Προγραμματικής περιόδου 2014-2019» προϋπολογισμού 17.712,00€
 14.   Περί: Έγκρισης εκτέλεσης  της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός δημοτικών οδών από χιονοπτώσεις κατολισθήσεις πλημμύρες»  προϋπολογισμού 24.800,00€
 15.   Περί: Έγκρισης εκτέλεσης  της  προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια systemsoftware εφαρμογή λογισμικού προγράμματα»  προϋπολογισμού 10.000,00
 16.   Περί : Επιχορήγησης ποσού  24.572,25€  από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (KA 00-6712.001)  
 17.   Περί : Επιχορήγησης ποσού  7.022,60€ από ΚΑΠ  στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας » για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (KA 00-6712.003)  
 18.   Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αριθμ. 198575/39297/3-8-2017 εγγράφου της Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας αναφορικά με τις στάσεις του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

 

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                 

 ΖΑΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                   

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΙΝΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 1. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

                  3.  ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

            4.  ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5.  ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

          6.  ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

            7.  ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

            8.  ΚΟΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

         9. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

         10. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

         11. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

         12. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

              13. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

   14. ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

              15. ΣΙΑΜΠΛΗ-ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

              16. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

              17. ΚΟΡΑΚΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     

18. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ

 19. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

         20. ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΜΕΑΣ

21 . ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

22.  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 ( ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)

                 23.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 (ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

                24.   ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (ΑΗΔΟΝΙΩΝ)

25.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (ΔΑΦΝΗΣ)

                 26.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)

27.  ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (ΛΕΟΝΤΙΟ)

28.        ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  (ΠΕΤΡΙ)

29. ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΙΟΥ)

30 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (ΓΑΛΑΤΑ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση